Professor Anders Bengtsson drivs av en nyfikenhet av att se samband och få en helhetsbild. Det kan gälla allt från hur en cell inte fungerar till varför det går dåligt eller bra för vissa patientgrupper, eller vad som driver kostnader för vissa sjukdomar.

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) – ett krig i kroppen

Anders Bengtsson, professor och överläkare i reumatologi vid Lunds Universitet, berättar om Systemisk Lupus Erythematosus (SLE). En reumatisk sjukdom som kan drabba flera organ.

SLE uppstår när de antikroppar som egentligen ska skydda oss mot attacker utifrån i stället har riktats mot den egna kroppen. Det betyder att i stort sett vilket organ som helst kan drabbas. Till exempel lungor, hjärta och njurar men också leder, muskler och hud.Det är mycket viktigt att inflammationen behandlas så effektivt som möjligt eftersom
den annars kan leda till njurskador, hjärtinfarkt, stroke och till och med för tidig död.

I dag finns ingen optimal behandling för SLE och de som lever med den kroniska sjukdomen lever också med risken att när som helst drabbas av en försämringsperiod. Men tack vare framgångsrik forskning runt om i världen finns det idag bättre behandlingsmöjligheter och mer effektiva sätt att upptäcka sjukdomen och försämringsperioder tidigt. Framtiden för personer med SLE ser betydligt ljusare ut i dag än för ett par decennier sedan.

Vad händer när kroppen drabbas av SLE, Systemisk Lupus Erythematosus?

Det finns många olika sätt att beskriva vad som händer i kroppen vid SLE, och vi kan inte ta upp alla här. Många forskare tror att kroppens immunförsvar gör fel och anfaller kroppens egna döda celler i stället för faror utifrån som bakterier och virus. Hos alla människor dör en stor del av våra celler på naturligt vis för att kroppen ska kunna hålla en balans mellan nya och gamla celler.

I vanliga fall städas de döda cellerna undan av immunförsvarets celler. Men vid SLE verkar det som om städningen inte fungerar som den ska och de döda cellerna blir kvar för länge.
 Då hinner immunförsvaret bilda antikroppar mot de egna döda cellerna, så kallade autoantikroppar.När autoantikropparna binder till andra molekyler skapas stora immunkomplex. En del av de organskador som kan ses på hud och njurar vid SLE, orsakas av att immunkomplex fastnar där, vilket leder till en inflammation. Immunkomplexen kan också aktivera andra delar av immunförsvaret och på så sätt starta sjukdomsprocesser som gör att sjukdomen förvärras.

Ett område där det, tack vare ny teknologi, har gjorts stora framsteg är de ärftliga faktorer som ger en ökad risk att få SLE. För att vi ska kunna studera ärftliga faktorer behövs stora patientgrupper och då är det ofta nödvändigt med både nationella och internationella samarbeten. Här har vi i Sverige varit mycket delaktiga och bidragit till flera viktiga upptäckter. Många av de förändringar i immunsystemet som vi ser vid SLE beror delvis på fel på gennivå.

Både gener och miljö påverkar risken för SLE

Trots det är det tydligt att den person som har gener som ökar risken för SLE också behöver utsättas för faktorer i vår miljö för att SLE ska utvecklas. Dessa miljöfaktorer är inte fullständigt kända, men ultraviolett ljus (solljus), kemiska ämnen (till exempel vissa läkemedel), Hormonella faktorer (östrogen), vissa virusinfektioner, rökning och psykologiska faktorer hör till dem som man hittills funnit bevis för.

Det är viktigt att betona att det inte är en enskild gen som orsakar SLE, utan det är många olika genvarianter som tillsammans med varandra och med ett stort antal miljöfaktorer gör att SLE utvecklas.


”I stort sett vilket organ som helst kan drabbas. Till exempel lungor, hjärta och njurar men också leder, muskler och hud.”

Anders Bengtsson, Professor, överläkare reumatologi Lunds Universitet, SUS Lund.

Genom att studera hur olika gener och miljöfaktorer påverkar immunsystemet har forskningen ökat förståelsen för hur sjukdomen beter sig och nya läkemedel har utvecklats eller är under utveckling. Det kommer förhoppningsvis att leda till effektivare behandling av SLE, med god sjukdomskontroll och få biverkningar. Men för att nå dit behövs mer forskning!

Text: Anders Bengtsson

Mer läsning

Den här artikeln förekom i Reumatikerförbundets forskningsrapport, Ledord. 

Läs mer om rapporten och ladda hem PDF:en här!

Läs mer om SLE här!

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.