Överläkare Elisabet Svenungsson

Två väl värda mottagare av stipendier

Överläkare och docent Elisabet Svenungsson mottog igår Pfizers och Reumatikerförbundets stipendium på 50 000 kr till minne av Nanna Svartz. Med dr, fysioterapeut och kostvetare Björn Sundström mottog Reumatikerförbundets Vårdforskningsstipendium på 25 000 kr.

Till minne av Nanna Svartz

Elisabet Svenungsson är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och ägnar sedan 20 år tillbaka sin forskning åt den reumatiska inflammatoriska systemsjukdomen SLE, systemisk lupus erythematosus. Hennes forskningslinje är djupgående och omfattande med särskild koppling till den ökade risken för hjärtkärlsjukdom. I sin forskning har hon identifierat nya genetiska riskfaktorer och arbetar med förståelsen av vilka molekylära mekanismer som bidrar. Hon har identifierat patienter med vissa kliniska symtom som har högre risk och fortsätter att arbeta med dessa frågeställningar både i nationella och internationella nätverk tillsammans med medarbetare från många olika yrkesgrupper.

Elisabet Svenungssons forskning har alltid varit nära knuten till den kliniska verkligheten och patienters problem. Hon arbetar på ett sätt som innebär stor respekt för och har ett stort samarbete med sina patienter. Hon uppskattas stort för sin sammanställning och rapportering av forskningen under årliga sammankomster för de patienter som deltar i SLE-studierna.

Läs mer på Pfizers hemsida om Elisabet och SLE
Länk till Reumatikerförbundets sida om Stipendiet till minne av Nanna Svartz

Vårdforskningsstipendium

Björn Sundström är fysioterapeut och kostvetare och verksam på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Hans forskning berör ett ämne som intresserat och fortsatt stort intresserar personer med reumatiska sjukdomar, nämligen kostens betydelse för och påverkan på sjukdomen  I sin avhandlingen visade han samband mellan sjukdomsaktivitet, upplevda magbesvär och förekomst av vissa fettsyror i blodet. Sedan dess, avhandlingen skrevs 2011, fortsätter Björn sin forskning inom ankyloserande spondylit (AS), men har också studerat kostens betydelse vid reumatoid artrit (RA). Där visade han på samband mellan saltintag, rökning och risken att insjukna i RA.

Björn Sundströms forskning rör sig inte i redan utstakade sammanhang. Han besitter en unik och stor egen drivkraft, samt styrkan att gå sin egen väg. Han fortsätter fokusera på kostens betydelse för utveckling och svårighetsgrad av reumatiska sjukdomar med viljan att bidra till livskvaliteten hos personer med reumatiska sjukdomar.

Björn inspirerar andra till att stå på egna ben, att hitta en egen tråd, att följa och driva igenom den. Hans arbete är ett levande bevis på patientnära vårdforskning.

Länk till Reumatikerförbundets sida om Vårdforskningsstipendiet

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.