Artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom

Artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom ger typiska symtom som asymmetrisk artrit i de små lederna. Sjukdomen kan blossa upp i samband med en högaktiv tarminflammation. Behandlingen går ut på att dämpa inflammationen, främst med kortisonpreparat.

Vem drabbas

Till de inflammatoriska tarmsjukdomarna hör Crohns sjukdom, ulcerös kolit och mikroskopisk (kollagen) kolit. Personer med dessa sjukdomar kan, förutom sina symtom från tarmen, också få artrit. Sjukdomen tillhör gruppen spondylartriter.

Symtom

Utmärkande är att artriten är asymmetrisk och ofta drabbar små leder, men det kan också vara större leder som inflammeras. Cirka 5 % får inflammation i korsrygg och i kotpelare. Ledbesvären kan blossa upp i samband med hög sjukdomsaktivitet från tarmen och bli bättre om tarminflammationen behandlas. Ledbesvären kan också vara helt fristående från tarmsymtomen och till och med uppträda innan tarmsjukdomen upptäckts.

Behandling

Behandlingen går ut på att dämpa inflammationen och kortison är det viktigaste läkemedlet, men antireumatiska läkemedel kan också användas.

50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.