Nio par triggerpunkter används som en del av diagnostiseringen av fibromyalgipatienter

Fibromyalgi

Fibromyalgi är en livslång sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Symtom på sjukdomen är smärta i kroppens mjuka delar, men även onormal trötthet och tarmproblem är vanliga. Värme och stretching minskar smärtorna, medan kyla och stress förvärrar dem. Att ge verktyg för att leva med sjukdomen och smärtan är en viktig del i behandlingen. Fysisk träning ger bra smärtlindring.

Vem drabbas

Fibromyalgi drabbar oftast kvinnor, nio av tio är kvinnor. Sjukdomen debuterar oftast i unga år eller i medelåldern.

Orsaken till sjukdomen är till stor del okänd. Studier har visat att personer med fibromyalgi har förändringar i muskelvävnaden och en ökad smärtaktivering i det centrala nervsystemet. Ofta finns också en psykisk överbelastning i samband med sjukdomen. Tillsammans bidrar de olika faktorerna till att utlösa, starta, sjukdomen.

Symtom

Grundsymtomet är en kronisk, livslång, smärta i kroppen. Smärtan finns både i vila och i rörelse, men ökar oftast vid ansträngning. Smärtan kan jämföras med att ha blåmärken över hela kroppen. En del har så ont att de till och med får svårt att bära åtsittande kläder.

Typiskt för sjukdomen är att smärtan uppträder på olika ställen i kroppen olika dagar. Ena dagen kan smärtan sitta i höger höft och nästa dag i vänster axel. Intensiteten i smärtan är också olika från dag till dag. Oftast utgår smärtan ifrån musklerna, men en del har även smärta i lederna. I många fall minskar smärtorna av värme, stretching och massage, medan kyla och stress i stället förvärrar dem.

Förutom smärtor i kroppens mjukdelar (muskler, bindväv, fettvävnad med mera) uppstår ofta andra symtom. Det är svårt att urskilja vilka symtom som kommer från sjukdomen och vad som är en naturlig följd av det kroniska smärttillståndet. Som exempel kan nämnas att många drabbade lider av en abnorm trötthet som inte går att vila bort. Om detta beror direkt på sjukdomen eller om det är en följd av störd sömn på grund av smärta, är svårt att säga.

Oavsett vad som är orsak och vad som är verkan vid fibromyalgi så är de vanligaste symtomen:

  • En onormal trötthet. Trots att man vilar och tar det lugnt så vill tröttheten inte gå över.
  • Mag-tarmbesvär. Kolon irritabile (irriterad tarm) är vanligt.
  • Morgonstelhet
  • Stickningar och domningar, framför allt i händerna.
  • Oro, depression och koncentrationssvårigheter.
  • Sömnstörningar.

Så här ställs diagnosen

Eftersom fibromyalgi innebär så många och diffusa symtom är det viktigt med tydliga sjukdomskriterier så att diagnosen inte används vid fel tillfällen. Det finns inte något blodprov som styrker diagnosen. Idag används internationellt godkända kriterier, som båda måste uppfyllas för att ställa diagnosen fibromyalgi.

1. Utbredd smärta i minst 3 månader. Smärtan ska ha funnits på båda sidor av kroppen, ovan och under midjan samt längs ryggraden.

2. Förekomst av ett visst antal triggerpunkter. Triggerpunkter är 18 väldefinierade punkter, nio på varje sida av kroppen, som gör ont när man trycker på dem. För diagnos krävs att minst 11 av dessa 18 punkter är ömma.

Behandling

Behandlingen går ut på att hitta sätt för varje individ att hantera sin sjukdom och att lindra värken. "Smärtskolor", där man får lära sig hantera sin värk har visat goda resultat.

Fysisk aktivitet har visat likvärdiga resultat som medicinsk behandling. Det handlar i första hand om lågintensiv träning av styrka och uthållighet. Träning i varmvatten brukar föredras av många, massage kan även ge positiva effekter. Andra behandlingsalternativ är TENS, transkutan nervstimulering, och akupunktur.

Det har hänt en hel del på senare tid angående läkemedelsbehandling i samband med att kännedomen om hur smärtan uppstår har ökat. Det är sedan tidigare känt att ett morfinliknande preparat, kan ha effekt på och dämpa smärtan. Äldre typer av antidepressiva mediciner, så kallade tricykliska läkemedel, kan i låga doser förbättra sömnen och minska smärtan. Dessutom har nyare former av antidepressiv medicin visat sig kunna lindra smärtan vid fibromyalgi. Detsamma gäller för vissa läkemedel som används vid epilepsi.

Det här kan du göra själv

Fysisk aktivitet har visat sig ha positiv inverkan. Att träna regelbundet, framför allt lågintensiv träning är bra. Vattengymnastik i en väluppvärmd pool är något som många föredrar eftersom det varma vattnet i sig gör att smärtan lindras.

Med rätt behandling och förståelse från omgivningen kan de flesta ändå behålla mycket av det liv de levde före sjukdomen. Det är viktigt att lära sig acceptera sjukdomen och så långt som möjligt försöka leva "som vanligt".

Forskning och utveckling

Studier har visat att de personer med fibromyalgi som slutar på sitt arbete och ger upp sina tidigare intressen mår mycket sämre än andra.

Läs Diana Kadetoffs avhandling.

Läs Anna Ericssons avhandling.

Här kan du läsa populärvetenskapliga sammanfattningar av några avhandlingar.

Susann Arvidssons avhandling. Åsa Skjutars avhandling.

Mer information

Ordet fibromyalgi betyder värk i muskler och bindväv. Sjukdomen har funnits länge men först på 80-talet accepterats som en diagnos. Idag är fibromyalgi välkänt, om än omtvistat. Det finns kriterier för att ställa diagnosen och även behandlingar som kan hjälpa.

Sjukdomen tillhör de lokala och generella smärttillstånden.

Det är viktigt att de drabbade får verktyg att hantera och lära sig att leva med sin sjukdom. Med rätt behandling och förståelse från omgivningen behöver inte diagnosen förändra vardagslivet helt och hållet. Det är viktigt att så långt som möjligt försöka leva "som vanligt", som innan sjukdomen. Studier har visat att de personer med fibromyalgi som slutar på sitt arbete och ger upp sina tidigare intressen mår mycket sämre än de som fortsatt leva ungefär som förut.

Oftast är sjukdomen kronisk men det finns studier som visar att lättare former av fibromyalgi kan spontanläka. Så många som 20 % av fibromyalgipatienter inom öppenvården kan bli av med sin sjukdom inom två år.

Bli medlem i Reumatikerförbundet!

Som medlem får du tillgång till en gemenskap med andra reumatiker, även de som lever med fibromyalgi. På föreningsmötet eller inloggad på medlemswebben, det finns alltid någon att prata med som förstår hur du har det och kan stötta och ge råd. Du får också 6 nummer av Reumatikervärlden, en prisbelönt tidning full med intressanta artiklar och bra tips.

Bli medlem här!

50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.