Det finns släktskap och samband mellan de olika reumatiska sjukdomarna.

Reumatism

Reumatism är ett samlingsnamn för ett 80-tal diagnoser och ännu fler sjukdomstillstånd. I Sverige är cirka 1 miljon människor drabbade av en reumatisk sjukdom. 

Vad är reumatism?

De reumatiska sjukdomarna drabbar i huvudsak leder, muskler och skelett, men även kärl och livsviktiga organ kan angripas.

De flesta reumatiska sjukdomar är inflammatoriska, det vill säga att en inflammation i kroppen driver sjukdomen, men det finns också reumatiska tillstånd där det inte går att upptäcka en inflammation. 

Tecken på inflammation är smärta, rodnad, värmeökning, svullnad och nedsatt funktion. Flera av de reumatiska sjukdomarna är så kallade autoimmuna. Det betyder att  kroppens immunförsvar angriper sig själv. Varför detta sker finns det ännu ingen bra förklaring till.

Det finns 4 huvudgrupper av reumatiska sjukdomar

 

Bilden: Det reumatiska trädet

För att sätta varje sjukdom i ett sammanhang går det att jämföra de reumatiska sjukdomarna med ett träd. Ursprunget till sjukdomarna är till stora delar okänt, men vartefter forskningen går framåt blir fler och fler troliga orsaker synliga som delkomponenter.

Roten

I rotsystemet finns övergripande frågor om hur immunsystemet och nervsystemet är inblandade tillsammans med gener, könshormoner, ämnesomsättning och säkert mycket mer. Fler och fler gener identifieras, de olika cellernas roll kartläggs, forskarna tränger djupare och djupare in kroppens minsta delar.

Molnen

Runt omkring oss finns omgivnings- och livsstilsfaktorer, molnen. De spelar sina roller, en del går att påverka andra inte.

Grenarna

I trädets krona finns flera olika tjocka grenar som symboliserar olika sjukdomsgrupper där likheterna mellan de olika diagnoserna är större än med de övriga. Det finns ett 80-tal olika reumatiska diagnoser och blandformer mellan dem. Därför delar grenarna sig och ger exempel på sjukdomar som tillhör varje grupp. I grenverket skymtar mindre grenar som symboliserar sjukdomar som har något speciellt gemensamt drag, och nästa gång grenen delar sig har ytterligare kännetecken identifierats som länkar sjukdomar och därmed människor till varandra.

Bladen

Längst ut finns blad, symbolen för att var person har sin egen unika sjukdom och sin upplevelse av den. Här ligger hoppet och målet med behandling, att en dag ska varje person kunna få den behandling som är skräddarsydd för att bota just den. Här finns också förhoppningen att alla ska ha rätt till sin erfarenhet av den egna sjukdomen.

1 Kommentarer
  • 3 år sedan Permalänk

    Finns det någonting som heter "Ögonreumatism" som drabbar bara ögonen och som är orsaken till varför ögonen slocknar med jämna mellanrum, eller är det "Ögonmigrän" Jag har absolut inga reumatiska sjuksommar, men ett högeröga som slocknar och bollats runt till olika utredningar utan att någon vet varför ögat slocknar.

50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.